EN EFFEKTIV KONTORLØSNING FOR FREMTIDSORIENTERTE VIRKSOMHETER

Publisert: 12.06.2018

Ved inngåelse av nytt kontor er det mange faktorer å ta hensyn til, men noe av det viktigste er muligheten for vekst og rekruttering. Samtidig er det avgjørende å ta stilling til dagens teknologi og hva den gjør med vår jobbhverdag. Vi vet at fremtidens arbeidsliv består av mer fleksibilitet, og mindre stillesittende kontorarbeid i bedriftens lokaler. Dermed kan det være vanskelig å finne et lokale som både er stort nok til rekruttering, men samtidig kostnadsmessig godt utnyttet. Vi i Holtefjell Eiendom har derfor uten ny og effektiv kontorløsning i samarbeid med Kontorhuset – Kontorhuset Flex.

Et nytt kontorkonsept

Kontorhuset Flex er et nytt kontorkonsept for fremtidsorienterte virksomheter i vekst. Vår fremtid vil være preget av teknologi, og derav også fleksibilitet. Teknologien gir de ansatte muligheten til å jobbe hvor som helst, når som helst og med hvem som helst. Mange vil dermed benytte seg av muligheten til å jobbe andre steder enn bare på kontoret – og dermed oppstår fleksibiliteten man må gi.

 

Men for deg som bedrift vil det ikke være fordelaktig å leie et stort lokale, hvis bare 70 % av arealet blir brukt hver dag. Vi har derfor valgt å sette fokus mot bedrifter som i dag sitter med halvtomme lokaler fordi alle er ute på møter, har hjemmekontor, eller er på kundebesøk.

 

Hva er det?

Kontorhuset Flex skal for første gang innføres offisielt ved Kjellstad Næringspark. Du som leietaker kan leie et mindre og skreddersydd areal enn tradisjonelt i næringsparken sine lokaler. Ved å leie et mindre areal som er tilpasset dere, vil det til enhver tid benyttes opp mot 100 %.

 

Men nå tenker du kanskje ”hva gjør vi den dagen alle kommer på jobb og det ikke er plass til alle?”. Jo, det er nemlig her Kontorhuset Flex kommer inn; for ved siden av det mindre arealet supplerer man sitt behov med leie av cellekontorer og free seating-plasser hos Kontorhuset i bygget. Da har man til enhver tid muligheten til å romme alle de ansatte, og samtidig legge til rette for vekst og rekruttering.

 

Hvilke fordeler skaper dette?

For deg som leietaker får du vesentlig lavere leiebelastning. De faste kostnadene gjøres om til variable i takt med vekstperioder eller tøffere tider. Dere velger selv hvor mange inngangskort dere vil leie til Kontorhuset sine lokaler. Disse inngangskortene gir ikke bare tilgang til lokalene til Kontorhuset på Kjellstad Næringspark, men også til alle de andre lokasjonene. Man har dermed muligheten til å danne seg et større kontaktnett og flere relasjoner, i takt med å skape flere businessmuligheter, også i nye markeder.

 

Flere fordeler:

- Man har rett på kurs-, konferanse- og møtefasiliteter på alle Kontorhusets destinasjoner

  • Du som leietaker får unik profilering ved flere hjemmesider
  • Du får arbeidsplasser på steder der hundrevis av andre selskaper jobber
  • De supplerende plassene på Kontorhuset er det bare 3 måneder oppsigelse på
  • Du får tilgang til hele næringsbyggets fellesarealer som treningsrom, ulike møtefasiliteter, stor kantine og sosiale områder.

- De ansatte kan benytte seg av lokasjonene til de andre Kontorhusene de dagene det er mer ideelt. Dermed vil de ansatte alltid kunne være i nærheten av et pulserende kontormiljø.

 

Alt blir skreddersydd din bedrift, og du vil alltid ha muligheten til å redusere og øke inngangen ettersom hva dere trenger. Vi kaller dette kostnadseffektivt, fremtidstenkende og fleksibilitet i praksis!

 

Vårt hovedfokus i Holtefjell Eiendom er at våre leietakere skal ha det fint. Om dere lurer på noe, eller er litt nysgjerrige på hvordan dette fungerer i praksis, må dere ikke nøle med å ta kontakt.