Main Image
Icon

Om oss

I dag består konsernet av i alt 26 selskaper, hvor bror parten  er  eiendomsselskaper uten egne ansatte. Med unntak av eiendomsselskapene  og Kontorhuset er  gruppen  samlokalisert i  nytt administrasjonsbygg på Dalen Næringspark, sentralt plassert rett utenfor  Drammen sentrum. 

Holtefjell Drift AS  er  et  administrasjonssenter som utøver økonomi-, regnskap- og HR tjenester  til  samtlige  selskaper.

Holtefjell Drift AS teller i dag 5 ansatte.

Side Image
I Holtefjellgruppen driver vi ikke med individuell idrett, men med lagspill