Main Image
Icon

Holtefjell Entreprenør AS - Effektive byggeprosjekter i Drammen og omegn

Holtefjell Entreprenør sørger for prosjektering og utførelse i særklasse, samt effektiv fremdrift med en part som er lett å forholde seg til!

Vi tar blant annet ansvar for disse aspektene ved eiendomsprosjekter:

  • Byggherrefunksjoner
  • Teknisk og økonomisk prosjektstyring
  • Prosjektledelse
  • Byggeplassledelse
  • Kvalitetssikring (KS) og HMS


Utførelse av prosjektene gjennomfører vi i målrettet samarbeid med underentreprenører. Vi har god markedskontakt og gjør gode innkjøp. Selskapet har et bredt spekter av gode samarbeidspartnere med full fokus på gjennomføring.

Best på butikkombygging i Norge
Vi har som mål å være best i landet på butikkombygging og -oppussing. Dette får vi til ved å planlegge og samarbeide godt med butikkledelsen og de ansatte, samt mange års erfaring som sikrer oss mot uheldige overraskelser.

Våre verdier er god kommunikasjon, godt lagspill, inspirasjon og motiverte medarbeidere.
Holtefjell Entreprenør AS har i dag 18  ansatte med  4 personer på prosjektledelse.

Side Image
Holtefjell Entreprenør skal være Norge beste butikkombygger
Bottom Image